Изберете страница

Уважаеми ученици и родители,
уведомяваме Ви, че съгласно заповед на Министъра на здравеопазването от 12.04. учениците от I-IV клас, както и ПГ 5 – и ПГ 6-годишни ще се обучават присъствено по досегашния график.

Учениците от VII клас се обучават присъствено от 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г. от 8.00 часа.
Учениците от V клас се обучават присъствено от 26.04.2021 г. до 29.04.2021 г. от 8.00 часа.
Обучението от разстояние в електронна среда  за учениците, които по график не са присъствено ще се организира и проведе с помощта на платформата Miсrosoft teams, като продължителността на учебния час е  30 мин., с разписание на часовете, както следва:

  1. 8.15 – 8.45
  2. 8.55 – 9.25
  3. 10.05 – 10.35
  4. 11.00 – 11.30
  5. 11.55 – 12.25
  6. 12.50 – 13.20
  7. 13.45 – 14.15

Уважаеми родители, моля да уведомите своевременно класните ръководители, ако децата са в карантина заради заболяване от COVID19 или контактни на болен.