Изберете страница

Информация за образователния процес от 07.12.

Всички паралелки от прогимназиален етап се връщат присъствено в училище, с изключение на VI в клас. Учениците да бъдат в училище в 7.40 ч. за тестване. За учениците от VI в клас е организирано обучение в ОРЕС.Всички ученици от училището ще бъдат тествани вече само...