Обществен съвет

Председател: Младен Николов Шишков
Членове:
Нина Георгиева Стоева
Мария Иванова Дюлгерска
Резервни членове:
Пенка Йосифова Ячева
Пенка Венкова Ячева
Ивана Николаева Гондова