Изберете страница

„Победи насилието“

По инициатива на на ЦОП „Светулка“ и община Раковски на 27.02. посрещаме Кубрат Пулев в училище от 11 часа.Очакваме всички ученици с униформа в...

МЕХАНИЗЪМ ЗА ДЕЙСТВИЕ И АЛГОРИТЪМ КЪМ НЕГО В СЛУЧАИ НА УСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И УПОТРЕБА НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА В УЧИЛИЩЕ, ДЕЙНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПОДГОТОВКА НА УЧИЛИЩНИТЕ ПСИХОЛОЗИ В ТАЗИ ПОСОКА И ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ С ЦЕЛ ПРЕВЕНЦИЯ

Заповед на Министъра Механизъм Механизъм – схеми Информационни материали Декларация за конфиденциалност – Приложение 11 Декларация за информирано съгласие Структури, функционални задължения на...