Месец: април 2016

Ваканции и неучебни дни за учебната 2015/2016 година

Ученически ваканции

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2015/2016 година: 31.10.2015 г. – 02.11.2015 г. вкл. – есенна ваканция 24.12.2015 г. – 03.01.2016 г. вкл. – коледна ваканция 30.01.2016 г. – 07.02.2016 г. вкл. – зимна ваканция 02.04.2016 г.

Top