Изберете страница

Поръчка на ученически униформи

Уважаеми родители, от днес, 24.06.2020 г., започва поръчването на ученическите униформи в книжарницата до училището. За навременното ушиване и получаване на униформата Ви съветваме да направите своята поръчка в най-кратък...

ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ ОТНОСНО ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕТО ЗА ПРИЕМ В VІІІ КЛАС В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г. И ЗА ЗАПИСВАНЕ

СПРАВОЧНИК – УЧИЛИЩА – ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАПОВЕД РД-01-150/07.04.2020 г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Уважаеми...