Изберете страница

Обучение в електронна среда от разстояние

В периода от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г. обучението на всички ученици от I до VII клас ще се осъществява от разстояние в електронна среда  по утвърденото за втори учебен срок седмично разписание.Обучението от разстояние в електронна среда  за същия период...

Обучение от разстояние в електронна среда за прогимназиален етап

Уважаеми ученици и родители, информираме Ви, че след решение на Областния кризисен щаб за преустановяване на присъствените занятия в учебните в заведения на територията на област Пловдив, обучението на учениците от V до VII клас ще се провежда синхронно в електронна...