Изберете страница

United We Grow Stronger

2019-1-BG01-KA101-061871
Website: https://deyanapeykova.wixsite.com/unitedwegrow

Проектът се реализира по програма Еразъм + КД1: Образователна мобилност за граждани на стойност 26 820 евро и е  финансиран от Център за развитие на човешките ресурси, съфинансиран от програма „Еразъм +“ на Европейския съюз.

– Консорцоумът има обща цел – иновативен подход в обучението през 21 век и създаване на добра, мотивираща учебна среда за децата и техните преподаватели. Вярваме, че сега обучаваме децата за бъдещи професии, които още не съществуват и затова се борим да им създадем навици за учене през целия живот, мотивация за развитие и хъс за работа. Желанието ни е да покажем и докажем на колегите, че ние също трябва да се развиваме и учебният е процес е един жив организъм, който се променя непрекъснато и ние трябва да осъвременяваме нашите компетенции, знания и да намираме нови полета за изява и успешно преподаване.

– Издигане престижа на училищата-патньори в Европейския съюз и утвърждаването им  като институции, осигуряваща качествено европейско образование

Партньори

ОУ „Душо Хаджидеков“ град Пловдив
ОУ „Христо Смирненски“ град Стамболийски

Обучения и участници

1) ENGLISH LANGUAGE DEVELOPMENT AND AN INTRODUCTION TO CLIL METHODOLOGY FOR PRIMARY SCHOOL TEACHERS, организиран от Easy School of Languages в Ла Валета, Малта от 15.07. до 19.07.2019 г.

2) Conflict Management, Emotional Intelligence and Bullying Prevention, организиран от Europass Teacher Academy в Барселона, Испания от 19.08. до 24.08.2019 г.