Изберете страница

Родителски срещи

Уважаеми родители, родителските срещи ще се проведат както следва:- за начален етап – 18.10. от 17.30 ч.- за прогимназиален етап – 19.10. от 17.30 ч.