Изберете страница
РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗБОР НА УЧИТЕЛИ ЗА УЧАСТИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗБОР НА УЧИТЕЛИ ЗА УЧАСТИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ

ПРОТОКОЛ от заседание на Комисия за  избор на учители за участие в образователна мобилност по програма “Еразъм +“ Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани“  проект „Ключови компетентности в училището от 21 век“  (2017-1-BG01-KA101-036117)...