Месец: септември 2017

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

Думи на Директора на ОУ „Христо Смирненски“ – г-жа Нина Недева

ОУ „Христо Смирненски“ започва работа по нов проект по програма „Еразъм +“ , Ключова дейност 2 – CAPs-Children As Philosophers

ОУ „Христо Смирненски“ започва работа по нов проект по програма „Еразъм +“ , Ключова дейност 2: Стратегически партньорства за иновации на тема „Children As Philosophers“. Координатор на проекта e водеща образователна организация във Великобритания – Language Education and Partnership, управлявана

Top