Месец: август 2018

СПИСЪЦИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 Г.

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИ – I А КЛАС СПИСЪК НА УЧЕНИЦИ – I Б КЛАС СПИСЪК НА УЧЕНИЦИ – I В КЛАС

Одобрени нови два проекта по програма „Еразъм+“ КД2: Училищни партньорства

През новата учебна година ОУ „Христо Смирненски“ стартира изпълнението на НОВИ ДВА проекта по програма „Еразъм+“ КД2: Училищни партньорства. И двата проекта са финансирани от Център за развитие на човешките ресурси на обща стойност 38 627  евро, съфинансирани от програма

Top