Изберете страница

Информация за образователния процес от 14.03.2022 г.

Уважаеми родители и ученици, във връзка с постъпили данни от РЗИ – Пловдив за 14-дневна заболяемост от COVID-19 /под 250 на 100000 население /, от понеделник, 14.03.2022 г., ще се провежда присъствен образователен процес  без тестване  за...