Изберете страница

eTwinning

За трети пореден път ОУ „Христо Смирненски“ е отличено с престижното звание „eTwinning School”. За нас е гордост, че сме част от училищната общност в Европа, която прилага ценностите и мисията на eTwinning. С този знак се оценява и награждава участието и ангажираността на цялото училище, където екипи от учители и ученици работят заедно. Споделено лидерство, сътрудничество и работа в екип, участие на ученици и учители, приобщаване и иновации – това са част от нашите училищните политики.Щастливи сме, че ОУ „Христо Смирненски“ е официално признато на европейско равнище като модел за подражание по отношение на eTwinning!

Връзка към публикация в социалната мрежа: ЛИНК


Получихме нашия отличителен знак, че сме част от най-вълнуващата учебна общност в Европа – eTwinning, заедно с поздравителен адрес от Европейския комисар за иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж Мария Габриел!

Публикация в социалните мрежи: ЛИНК


  

От 2007 г.  училището работи по проекти в онлайн платформата eTwinning – общност на училищата в Европа, където общуваме, сътрудничим си , развиваме общи проекти и сме част от най-вълнуващата учебна общност в Европа.

През 2010 участвахме в  проект Seeds are sent across Europe!, a веднага след него и нов проект  E-MATH MAGAZINE.

През 201 2г. бяха стартирани проектите Our food and Country и Young journalists – editing an online newspaper, който спечели и Европейски езиков знак.  Освен това проектът е награден с Етикет за качество (eTwinning Quality Label) и Ученически етикет за качество (eTwinning Pupil Quality Label).

През 2013г.   взехме участие в проектите Myths and Legends и Recipes for Kids.

През 2014 г. благодарение на ЦРЧР  учител от училището имаше уникалната възможност да участва в ежегодната конференция на eTwinning в Рим.  Там, заедно с Maxime Drouet беше стартиран проект, свързан с безопасността в Интернет на тема Better e-safe than sorry” през 2015/2016г.  Същият проект тази година е награден с Национален знак за качество, а в Холандия е отличен като най-добър национален проект, а във Франция, Дания също описван от Националните агенции като един от най-добрите. Той изискваше голямо участие и съвместна работа межу учениците, които бяха разделени в межднародни групи. Проектът е награден също и с Ученически етикет за качество (eTwinning Pupil Quality Label).

През май 2014г. е стартиран проект “Net is the key” Той е резултат от съвместната работа на училището по проект по програма Еразъм +  KA2 със същото име. В него се реализират дейности съгласно предварително планираните в проекта.

Същите тези два проекта „Net is the key” и “Better e-safe than sorry” са отбелязани в изданието на eTwinning Growing Digital Citizens https://www.etwinning.net/eun-files/book2016/eTwinningBook_2016.pdf

а информация за последния  е публикувана и в изданието на eTwinning Visibility Group под ръководството на Ann Gilleran. https://www.joomag.com/magazine/visibility-of-etwinning-projects-group-newsletter-6-2016/0650606001470246512?short  /стр.79-80/

Сътрудничеството с французина Maxime Drouet продължи и през тази учебна година /2016-2017г./ работим по проект World War I  through our eyes”, като отново се предвижда сътрудничесто между учениците на участващите училища.

През 2015г.  по проект Holidays around the world”  учениците успяха да опознаят традиците и обичаите на други европейски държави, но освен това и развиха езиковите си компетентности, описвайки себе си и разказвайки за нашите празници. Проектът е награден с Национален знак за качество.

През лятото на 2016г. беше създаден и проекта “Teach me a few words in your language” за отбелязване Европейският ден на езиците и езиковото многообразие в Европа. Учениците създадоха карти на основни изрази на роден език и английски език и ги изпратиха на своите европейски приятели. Така във всяко училище се получи Езиков кът с четири думи на различни езици.

През 2017/2018 г. работим по няколко проекта в платформата, но най-големи успехи бележим в проекта „Teach me history“. Учениците ни са разделени в международни групи, заедно с училища от Франция, Германия, Румъния, Полша, Гърция и Грузия. Всяка група предложи теми по история, върху които да подготви урок и да го представи на останалите държави. Уроците ще бъдат записани, преведени на английски език и изпратени до партньорите.

Поредността на линковете е от минали към настоящи проекти.

Seeds are sent across Europe!  http://new-twinspace.etwinning.net/web/p31080/home

E-MATH MAGAZINE http://new-twinspace.etwinning.net/web/p34125/home

Our food and Country  http://new-twinspace.etwinning.net/web/p95656/homepage

Young journalists – editing an online newspaper http://new-twinspace.etwinning.net/web/p84138/home

Myths and Legends http://new-twinspace.etwinning.net/web/p95623/homepage

Recipes for Kids http://new-twinspace.etwinning.net/web/p97271/homepage

Net is the key https://twinspace.etwinning.net/2578/home

Better e-safe than sorry  https://twinspace.etwinning.net/4386/home

Holidays around the word  https://twinspace.etwinning.net/11621/home

Teach me a few word in your language  https://twinspace.etwinning.net/22959/home

World War I through your eyes  https://twinspace.etwinning.net/22168/home

Growing App! (Gap) https://live.etwinning.net/projects/project/140859

Teach me history   https://twinspace.etwinning.net/42697/home