Изберете страница

Резултати от събеседвания

Класиране за свободно място „Учител в група ЦОУД“, начален етап: Класиран кандидат: Моника В.Б. Одобреният кандидат да се яви на 07.09.2023 г. при зам.-директор АСД за подписване на трудов договор. С благодарност към всички проявили интерес да бъдат част...