Месец: май 2016

Национално външно оценяване 7 клас – май 2016 г.

Български език и литература, 18.05.2016г. Математика, 20.05.2016г. Обществени науки, гражданско образование и религия, 26.05.2016г. Английски език

Тестове и верни отговори от НВО на учениците от IV клас през 2015/2016г.

Човекът и природата, 13.05.2016 Български език и литература, 12 .05.2016 Математика, 10.05.2016

СЪОБЩЕНИЕ за родителите на децата подлежащи за постъпване в І клас

Ръководството на ОУ “Христо Смирненски“, гр.Раковски  съобщава на родителите на децата подлежащи за постъпване в І клас, че заявления за приемането им в училище  ще се приемат от 15.05.2016 до 30.05.2016 г./в рамките на работното време/ в канцеларията на училището.

14 май – Ден на самоуправлението

Денят на самоуправлението, в който ученици поемат ролята на учители, директор, помощник-директор и счетоводител ще бъде проведен на 14 май. Йосиф Балджийски от 7 клас ще застане начело на образователната институция, а Мария Загорчева от 6 клас  ще го подкрепя

ВАЖНО ЗА УЧЕНИЦИТЕ В VІІ КЛАС ОТНОСНО ИЗПИТИТЕ ЗА ПРИЕМ В СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА

Уважаеми родители и ученици, Седмокласниците не подават заявления за полагане на приемните изпити по български език и литература и по математика. Такса не се заплаща. Заявление се подава само за полагане на изпит за проверка на способностите. РИО – Пловдив

Одобрен е нов проект по програма „Еразъм +“

Европейските измерения на образованието отново отварят врати пред учителите от ОУ „Христо Смирненски“. Проектът „Интегриране на иновативни дигитални технологии в учебния процес“ към ЦРЧР  получи финансиране в размер на 14 870 евро  и учители ще повишат своите знания и умения

Top