Изберете страница

Резултат от проведен подбор за позицията „Учител по музика“

Резултат от проведен подбор за позицията „Учител по музика“Комисията за подбор на кандидати съобщава, че след проведеното събеседване с кандидатите е класиран кандидат със заявление с входящ № 469/23.02.2024 г. с инициали Б.С.Кандидатът да се яви в...