Категория: Новини

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗБОР НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТИ

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗБОР НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТИ ПО ПРОЕКТ „FEEL THE FOUR SEASONS BEYOND THE WALLS” И ПРОЕКТ „CHILDREN AS PHILOSOPHERS” ПРОТОКОЛ ИЗБОР УЧЕНИЦИ 2018

Конкурс за избор на ученици за участие в краткосрочен обмен

Уважаеми ученици и родители, Ръководството на ОУ „Христо Смирненски“ град Раковски обявява конкурс за избор на участници /ученици/ за участие в краткосрочен обмен по два от международните проекти, по които работи в момента, съфинансирани по програма „Еразъм +“ както следва:

Работна среща по проект „Feel the Four Seasons beyond the Walls“

В периода 21-27.01.2018 г. ОУ „Христо Смирненски“ град Раковски посрещна учители от Франция, Испания, Италия, Гърция, Турция и Хърватска за участие в транснационална международна среща по проект „Feel the Four Seasons Beyond the Walls” , финансиран от ЦРЧР и съфинансиран

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

Думи на Директора на ОУ „Христо Смирненски“ – г-жа Нина Недева

Списъци на учениците от I клас за учебната 2017/2018 г.

Списък на учениците от I „а“ клас Списък на учениците от I „б“ клас Списък на учениците от I „в“ клас

СПЕЧЕЛЕН ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +“ КД1: ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ ЗА ГРАЖДАНИ

ОУ „Христо Смирненски“ спечели проект на тема „Ключови компетентности в училището от 21 век“ към Център за развитие на човешките ресурси по програма „Еразъм +“, КД1: Образователна мобилност за граждане в размер на 22 635 евро. Проектът е класиран на

Дни на отворените врати

Екипът на ОУ „Христо Смирненски“ град Раковски има удоволствието да Ви покани на Дни на отворените врати от 02.05 до 05.05.2017 г. ПРОГРАМА НА ДЕЙНОСТИТЕ

Прием на заявления за постъпване на учениците в I клас

Уважаеми родители, Уведомяваме Ви, че заявления за постъпване на учениците в I клас за учебната 2017/2018 г. ще бъдат приемани от 05.06.2017 г. /понеделник/ до 09.06.2017 г. /петък/  на I етаж, стая 1 в сградата на училището от Училищната комисия

Участие в обучителната програма за деца „Киберскаут“

ОУ „Христо Смирненски“ е одобрено за участие в обучителната програма за деца „Киберскаут“ на Националният Център за безопасен интернет. Учениците от V клас ще се запознаят в рамките на два дни с най-често срещаните опасности в интернет, начините за тяхното

Top