Изберете страница

Поръчка на ученически униформи

Уважаеми родители, от днес, 24.06.2020 г., започва поръчването на ученическите униформи в книжарницата до училището. За навременното ушиване и получаване на униформата Ви съветваме да направите своята поръчка в най-кратък...

ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ ОТНОСНО ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕТО ЗА ПРИЕМ В VІІІ КЛАС В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г. И ЗА ЗАПИСВАНЕ

СПРАВОЧНИК – УЧИЛИЩА – ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАПОВЕД РД-01-150/07.04.2020 г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Уважаеми...
ДО РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ НАЧАЛЕН ЕТАП / I – IV КЛАС/, ЗАЯВИЛИ ЖЕЛАНИЕ ДА ПОЛУЧАТ ПАКЕТИ ПО СХЕМИТЕ „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ И „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“

ДО РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ НАЧАЛЕН ЕТАП / I – IV КЛАС/, ЗАЯВИЛИ ЖЕЛАНИЕ ДА ПОЛУЧАТ ПАКЕТИ ПО СХЕМИТЕ „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ И „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,       Във връзка с раздаването на плодове/зеленчуци и млечни продукти  по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ от ДФ „Земеделие“, заповядайте в училище на 29.04.2020 г.  /сряда/, за да си ги получите по...