Категория: Новини

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗБОР НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТИ

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗБОР НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТИ ПО ПРОЕКТ „FEEL THE FOUR SEASONS BEYOND THE WALLS” И ПРОЕКТ „CHILDREN AS PHILOSOPHERS” ПРОТОКОЛ ИЗБОР УЧЕНИЦИ 2018

Конкурс за избор на ученици за участие в краткосрочен обмен

Уважаеми ученици и родители, Ръководството на ОУ „Христо Смирненски“ град Раковски обявява конкурс за избор на участници /ученици/ за участие в краткосрочен обмен по два от международните проекти, по които работи в момента, съфинансирани по програма „Еразъм +“ както следва:

Работна среща по проект „Feel the Four Seasons beyond the Walls“

В периода 21-27.01.2018 г. ОУ „Христо Смирненски“ град Раковски посрещна учители от Франция, Испания, Италия, Гърция, Турция и Хърватска за участие в транснационална международна среща по проект „Feel the Four Seasons Beyond the Walls” , финансиран от ЦРЧР и съфинансиран

Първо съвместно обучение на учители по проект „CAPs-Children As Philosophers“ в Модена

В периода от 10.12-15.12.2017 г. Деяна Пейкова и Ирина Гърдева участваха в съвместно обучение на учители /Joint Staff Training/ в град Модена, Италия по проект „Children As Philosophers“ /2017-1-UK01-KA201-036622/, съфинансиран по програма „Еразъм +“ на Европейския съюз. Самото обучение се

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

Думи на Директора на ОУ „Христо Смирненски“ – г-жа Нина Недева

ОУ „Христо Смирненски“ започва работа по нов проект по програма „Еразъм +“ , Ключова дейност 2 – CAPs-Children As Philosophers

ОУ „Христо Смирненски“ започва работа по нов проект по програма „Еразъм +“ , Ключова дейност 2: Стратегически партньорства за иновации на тема „Children As Philosophers“. Координатор на проекта e водеща образователна организация във Великобритания – Language Education and Partnership, управлявана

Списъци на учениците от I клас за учебната 2017/2018 г.

Списък на учениците от I „а“ клас Списък на учениците от I „б“ клас Списък на учениците от I „в“ клас

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗБОР НА УЧИТЕЛИ ЗА УЧАСТИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ

ПРОТОКОЛ от заседание на Комисия за  избор на учители за участие в образователна мобилност по програма “Еразъм +“ Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани“  проект „Ключови компетентности в училището от 21 век“  (2017-1-BG01-KA101-036117) ПРОТОКОЛ ИЗБОР УЧИТЕЛИ

СПЕЧЕЛЕН ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +“ КД1: ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ ЗА ГРАЖДАНИ

ОУ „Христо Смирненски“ спечели проект на тема „Ключови компетентности в училището от 21 век“ към Център за развитие на човешките ресурси по програма „Еразъм +“, КД1: Образователна мобилност за граждане в размер на 22 635 евро. Проектът е класиран на

Top