Изберете страница

Информация за образователния процес от 21.02.2022 г.

Уважаеми родители, ученици и учители,Във връзка със заповед на директора на РЗИ – Пловдив и с решение на Областен оперативен щаб от 16.02.2022 г., Ви информираме че от 21.02.2022 г.  се възстановява присъствения учебен процес за всички ученици от I до VII клас ,...

Информация за организация на учебния процес от 14.02. до 18.02.2022 г.

Уважаеми ученици и родители, Съгласно заповед РД09-2347/10.02.2022 г. на Министъра на образованието и науката в периода от 14.02. до 18.02. 2022 г. учениците от начален етап и VII клас се обучават присъствено съгласно Насоките за обучение и действие в условията на...

Информация за образователния процес от 07.02.2022 г.

Уважаеми родители и ученици, от понеделник, 07.02.2022 г., обучението на всички ученици от I до VI клас е присъствено в училище (тестване веднъж седмично или представен сертификат), със седмично разписание за ІІ-ри учебен срок. В обучение от разстояние в електронна...