Автор: admin

Училищен хакатон „Hack the Classroom“ в рамките на инициативата „Запознайте се и програмирайте“

                                      От 08.10. до 14.10.2018 г.  в ОУ „Христо Смирненски“ ще се проведат инициативи, свързани с представяне на основните концепции на кодирането и програмирането за учениците от всички класове в училище. Събитията ще осъществяват благодарение на подкрепата на Фондация

Резултати от проведен подбор на ученици за участие в мобилности в чужбина по програма „Еразъм +“

Протокол на Комисията за подбор на участници в краткосрочен обмен  

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТИ В ЧУЖБИНА ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +“

СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с планирани мобилности за участие в краткосрочен обмен на ученици по проект THE EUROPEAN CULTURAL FRAMEWORK PROMOTES SOCIAL INCLUSION INCREASING THE SKILLS OF OUR DISADVANTAGED STUDENTS (2018-1-EL01-KA229-047718_5), съфинансиран по програма „Еразъм +“ на ЕС, Ключова дейност 2:

Клуб „Нашите пари“ – финансова грамотност за учениците

През новата учебна година ще стартира клуб „Нашите пари“ като извънкласна дейност за 25 ученици от ОУ „Христо Смирненски“ от 5-7 клас. Тази дейност се финансира от VISA България и следва специално разработени с подкрепата на VISA и българските банки

Родителски срещи и медицински прегледи в началото на учебната година

ОУ „Христо Смирненски“ изцяло с електронен дневник

СПИСЪЦИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 Г.

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИ – I А КЛАС СПИСЪК НА УЧЕНИЦИ – I Б КЛАС СПИСЪК НА УЧЕНИЦИ – I В КЛАС

Одобрени нови два проекта по програма „Еразъм+“ КД2: Училищни партньорства

През новата учебна година ОУ „Христо Смирненски“ стартира изпълнението на НОВИ ДВА проекта по програма „Еразъм+“ КД2: Училищни партньорства. И двата проекта са финансирани от Център за развитие на човешките ресурси на обща стойност 38 627  евро, съфинансирани от програма

Развитие на алгоритмичното мислене и дигитална грамотност чрез Minecraft Education Edition

Популярната игра Minecraft вероятно е толкова популярна точно, защото е нещо повече от игра-конструктор. Всъщност доста повече, както се оказва, особено в образователната сфера, където Minecraft вече се доказа като полезно и приятно помагало за изучаване на програмиране. Компанията Microsoft

Ученически мобилности в Англия по проект „Children As Philosophers“

От 03.06.2018 г. до 09.06.2018 г.  5 ученици от ОУ „Христо Смирненски“ осъществиха ученически мобилности в Англия, град Нортхямптън, Bliss Charity School. Учениците бяха включени в разнообразни дейности, които развиват философските им умения, критично мислене и творчески заложби. Заложените дейности

Top