Изберете страница

Информация за образователния процес от 07.12.

Всички паралелки от прогимназиален етап се връщат присъствено в училище, с изключение на VI в клас. Учениците да бъдат в училище в 7.40 ч. за тестване. За учениците от VI в клас е организирано обучение в ОРЕС.Всички ученици от училището ще бъдат тествани вече само...

Преминаване в обучение от електронна среда от разстояние (ОРЕС) за всички ученици

Уважаеми ученици, родители и учители,от 08.11.2021 г. /понеделник/ се преустановяват присъствените учебни занятия. Часовете в ОРЕС са с продължителност 20 минути за начален етап и 30 минути за прогимназиален етап при следния график: В заповед 9105-382/05.11.2021 г. на...