Месец: септември 2018

Резултати от проведен подбор на ученици за участие в мобилности в чужбина по програма „Еразъм +“

Протокол на Комисията за подбор на участници в краткосрочен обмен  

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТИ В ЧУЖБИНА ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +“

СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с планирани мобилности за участие в краткосрочен обмен на ученици по проект THE EUROPEAN CULTURAL FRAMEWORK PROMOTES SOCIAL INCLUSION INCREASING THE SKILLS OF OUR DISADVANTAGED STUDENTS (2018-1-EL01-KA229-047718_5), съфинансиран по програма „Еразъм +“ на ЕС, Ключова дейност 2:

Клуб „Нашите пари“ – финансова грамотност за учениците

През новата учебна година ще стартира клуб „Нашите пари“ като извънкласна дейност за 25 ученици от ОУ „Христо Смирненски“ от 5-7 клас. Тази дейност се финансира от VISA България и следва специално разработени с подкрепата на VISA и българските банки

Родителски срещи и медицински прегледи в началото на учебната година

ОУ „Христо Смирненски“ изцяло с електронен дневник

Top