Изберете страница

Wide Minds Will Find Eco Virtual STEAM Solutions Towards Climate Change!

2022-1-RO01-KA220-SCH-000084942

Продължителност: 01/09/2022 -31/05/2025 (33 месеца)

Wi-Mi иска да насърчи виртуалното сътрудничество, съвместната работа и комуникационна култура сред ученици, учители, училища, асоциации за борба с изменението на климата. Освен това по време на проекта ще бъдат създадени хибридни материали за обучение, преподаване и обучение и дигитални инструменти за разработване на STEAM, дигитална и зелена среда за внедряване на най-добрите практики в областта на изменението на климата. Чрез дигитални инструменти, ресурси с отворен достъп и обществени научни проекти (разработени от ученици) Wi-Mi иска да мотивира училищата да осъзнаят какво е необходимо, за да може учениците да подобрят своето дигитално гражданство и да предприемат действия срещу изменението на климата.

Продължителност: 01/09/2022 -31/05/2025 (33 месеца)

Общи цели:

1) Борба срещу изменението на климата чрез подхода STEAM и CSP;

2) Да насърчи виртуалното сътрудничество и комуникация сред ученици, учители, училища и др.

3) Да ангажира учениците в научни практики като провеждане на изследвания, класифициране, измерване, прогнозиране, системно мислене и критично мислене, докато изграждат знания за изменението на климата;

4) Да се създадат смесени/хибридни материали за преподаване и обучение и дигитални инструменти;

5) Да осведоми училищата какво е необходимо да направят, за подобрят дигиталното гражданство на учениците;

6) Да накара учениците да идентифицират ефектите от изменението на климата в техните квартали, градове и държави;

7) Да помогне на учениците да изградят и прилагат умения на 21-ви век като критично мислене, решаване на проблеми, прогнозиране, събиране и анализиране на данни, извличане на заключения от доказателства и споделяне и предаване на информация;

8) Да накара общностите да предприемат действия срещу изменението на климата и да имат положително въздействие, като използват STEAM и CSP за справяне с проблема;

9) Да се насърчи дигиталната трансформация и устойчивостта за създаване на екосистема.

РАБОТНИ ПАКЕТИ

Работен пакет 1: Педагогическа стратегия

Работен пакет 2: Дигитални инструменти

Работен пакет 3: Виртуални семинари и уебинари

Работен пакет 4: Рамка за награди

Работен пакет 5: Информационна кампания


Първа среща – Бурса, 09-10 януари 2023 г.

Първата среща по Wi-Mi проект се проведе в Бурса, Турция. По време на тази среща бяха разпределени отговорностите по проекта и съгласувани крайните срокове. Консорциумът успя да начертае път, който да гарантира успешното протичане на проекта. Освен това се обсъждиха всички резултати от проекта. Партньорите също имаха шанс да разгледат град Бурса, като се запознаха в традициите и културата на града.


ВТОРА СРЕЩА ПО ПРОЕКТА – ВИЕНА, 9-10.10.2023 Г.

За да обсъдим какво сме направили досега по отношение на WP1 и какво целим да направим в WP2, се събрахме във Виена. Партньорите също имаха възможност да посетят с екскурзовод парламента на Австрия.