Изберете страница

Уважаеми ученици и родители,
междусрочната ваканция е както следва:
– за учениците от IV до VII клас – 03.02.2021 г.
– за учениците от I до III клас – 17.02.2021 г.

Пристъственото обучение ще бъде за учениците от V до VII клас в следния ред:
– VII клас – от 04.02. до 17.02.2021 г.
– V клас – от 18.02. до 02.03.2021 г.
– VI клас – от 04.03 до 17.03.2021 г.
Учебните часове за учениците от прогимназиален етап, които по график не са присъствени продължават да се провеждат в електронна среда от разстояние съгласно утвърденото седмично разписание за втори учебен срок.