Изберете страница

Резултати от събеседвания

Класиране за свободно място „Учител в група ЦОУД“, начален етап: Класиран кандидат: Моника В.Б. Одобреният кандидат да се яви на 07.09.2023 г. при зам.-директор АСД за подписване на трудов договор. С благодарност към всички проявили интерес да бъдат част...

ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ

ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ ОТНОСНО ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕТО ЗА ПРИЕМ В VІІІ КЛАС В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 Г. И ЗА ЗАПИСВАНЕ  Уважаеми седмокласници, Уважаеми родители, Резултатите от НВО ще бъдат...