Изберете страница

CAPs – Children As Philosophers

Цел на проекта: „Да дадем възможност на учениците да се включат  в творчески и критичен изследователски процес в една съвместна и подкрепяща общност“

Осем партньори от шест държави работят съвместно, за да развият и споделят своите знания и умения, за да:

  • повишат ключовите компетенции на децата, за да участват пълноценно в мултикултурното общество
  • разработят ефективна методология, която използва методи, които подпомагат развитието на изследователски философски умения и създаването на техники за критично мислене
  • предоставят на педагогическия и непедагогическия персонал набор от умения, ключови принципи и  методологии

NEWSLETTER 1  EN/BG

FLYER 1 EN/BG

NEWSLETTER 2 EN/BG

FLYER 2 EN/BG

NEWSLETTER 3 EN/BG


В периода от 10.12-15.12.2017 г. Деяна Пейкова и Ирина Гърдева участваха в съвместно обучение на учители /Joint Staff Training/ в град Модена, Италия по проект „Children As Philosophers“ /2017-1-UK01-KA201-036622/, съфинансиран по програма „Еразъм +“ на Европейския съюз.
Самото обучение се проведе във Fondazione Collegio San Carlo, които заедно с представители на Община Модена /Comune di Modena/ бяха домакини на събитието.
Темите, които бяха разгледани бяха свързани с основите принципи на философията и творческото мислене /Principles of Philosophy and Creative thinking/. В първата част обучението беше проведено от Лука Мори, професор в Университета в Пиза и Стийв Хънт от LEAP.
Участниците имаха възможност да наблюдават също организацията на учебния процес в училище в Община Модена.
В една от сесиите всяко от представените училища представи на другите добра практика, свързана с преподаването на философски умения в училище.
Особен интерес предизвика философския експеримент „Утопия за деца“ , който ще бъде разпространен в рамните на ОУ „Христо Смирненски“ като ефективен начин за провокиране на детското мислене и поставяне в ситуация на решаване на реални житейски проблеми.