Изберете страница

Mindfulness and wellbeing for happy school

Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Училищно образование“

Проект  “Mindfulness and wellbeing for happy school

(№2022-1-BG01-KA122-SCH-000068699)

Уеб страница на проекта: ЛИНК

Проектът се реализира по програма Еразъм + КД1: Образователна мобилност за граждани на стойност 14 970 евро и е финансиран от Център за развитие на човешките ресурси, съфинансиран от програма „Еразъм +“ на Европейския съюз.

Основни цели на проекта:

  • Обучение на учители в Mindfulness практики, които да приложат в класната стая
  • Повишаване устойчивостта на учителите като ефективна превенция и отговор на прегарянето
  • Превръщане на училището в общност за устойчиво развитие чрез активно включване на учениците в практически дейности, стимулиращи тяхното поведение и нагласи към глобалните проблеми
  •  Издигане престижа на училището в Европейския съюз и утвърждаването му като институция, осигуряваща качествено европейско образование 

Процедура по подбор на учители