Изберете страница

Diagnose Nature&Preserve Nature

През периода 2019-2121 училището ни ще работи съвместно с училища от Португалия, Румъния, Полша и Турция в рамките на този проект, съфинансиран от програма „Еразъм“ на ЕС.
Учениците ще работят по екологични проблеми и ще търсят техните техните решения, а учителите ще им помогнат и да ги насочат към изпълнението на тези дейности.
Участниците ще провеждат кампании извън своето училище като засаждане на дървета, организиране на почиствания и всичко, свързано с опазване на природата.


Конкурс за избор на ученици за участие в мобилност