Изберете страница

Diagnose Nature&Preserve Nature

През периода 2019-2121 училището ни ще работи съвместно с училища от Португалия, Румъния, Полша и Турция в рамките на този проект, съфинансиран от програма „Еразъм“ на ЕС.
Учениците ще работят по екологични проблеми и ще търсят техните техните решения, а учителите ще им помогнат и да ги насочат към изпълнението на тези дейности.
Участниците ще провеждат кампании извън своето училище като засаждане на дървета, организиране на почиствания и всичко, свързано с опазване на природата.


Конкурс за избор на ученици за участие в мобилност

Резултати от избор на ученици за участие в мобилност

Дейности, извършени по време на проекта

Изложба „Аз и природата“
EXHIBITION ME AND THE NATURE
Ученически рисунки STUDENTS DRAWINGS
Climate Actionclimate action
Посещение в резерват за защитение животни WILDLIFE REHABILITATION CENTER
Дейности на откритоOUTDOOR ACTIVITIES
Ден на земятаEARTH DAY
Еко денECODAY
Ден на водата DAY OF THE WATER
Домакинство в България Bulgaria
Посещение в Турция Turkey
Посещение в Португалия 
Посещение в Полша Poland Полша
Diagnose Nature % Preserve nature изложбаNature.mp4 (sharepoint.com)