Изберете страница

CAPs – Children As Philosophers

Трета координаторска среща в град Модена, Италия

От 24.06. до 27.06. беше проведена среща в град Модена, Италия. Срещата беше последна по проекта за всички координатори на партньорските училища. Всеки от тях представи презентация със свършената работа към края на проекта. Координаторът на проекта – Емилия Куаранта от LEAP направи обзор на всички продукти изработени до момента, оставащата работа по определените дейности и бяха определени крайните срокове за  завършване на предвидените дейности. Партньорите отчетоха и извършените дейности при подготовката и реализирането на информационното събитие, извършено през месец май и юни във всички училища и целевите групи, до които е достигнало то. По време на престоя в Модена посетихме училище в града, в което видяхме добри практики при интегриране на философския подход при преподаване, запознахме се с организацията на учебния процес, проведохме разговори с учителите.