Изберете страница

Change Begins with you and me!

Проектът е съфинансиран по програма „Еразъм + на ЕС в размер на 22258 евро.
Партньори по проекта:
IC Casoria3 Carducci-King, Italy
Colégio Santa Eulália, Portugal
Scoala Gimnaziala Nr.28, Romania
Hüseyin Özer Merzeci Primary School, Turkey|

Facebook: https://www.facebook.com/groups/260897828754406
Twinspace: https://twinspace.etwinning.net/149184/home
Цел на проекта:
– Повишаване на „климатична грамотност“ на учениците, насърчаване на учениците да предприемат действия за предотвратяване на по-нататъшно изменение на климата;
– Разработване на ресурси за повишаване на осведомеността за климатичните проблеми;
– Насърчаване на „климатичното образование“ в училище и интегрирането му в учебните предмети.
Очакваме:
– Да интегрираме иновативни практики за обучение върху изменението на климата в учебната програма.
– Да разработим допълнителни образователни материали и ресурси с отворен достъп за учители и ученици. Учители ще повишат капацитета си чрез сътрудничество с европейски партньорски училища.
– Учениците да дадат устойчиви решения за промяна на начина им на живот като отговорни граждани на света, за да намалят ефектите от глобалното изменение на климата.


Дейности:
Конкурс за избор на лого

Избраното лого

Предложения от другите държави: тук


Онлайн срещи