Изберете страница

Дни на професиите

За поредна година екипът по кариерно ориентиране към ЦПЛР-ОДК-Пловдив, организира изложение на професионалното образование „Дни на професиите“. Събитието е предназначено за седмокласници и техните родители, интересуващи се от възможността за получаване на...

Резултат от проведен подбор за позицията „Учител по музика“

Резултат от проведен подбор за позицията „Учител по музика“Комисията за подбор на кандидати съобщава, че след проведеното събеседване с кандидатите е класиран кандидат със заявление с входящ № 469/23.02.2024 г. с инициали Б.С.Кандидатът да се яви в...

„Победи насилието“

По инициатива на на ЦОП „Светулка“ и община Раковски на 27.02. посрещаме Кубрат Пулев в училище от 11 часа.Очакваме всички ученици с униформа в...

МЕХАНИЗЪМ ЗА ДЕЙСТВИЕ И АЛГОРИТЪМ КЪМ НЕГО В СЛУЧАИ НА УСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И УПОТРЕБА НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА В УЧИЛИЩЕ, ДЕЙНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПОДГОТОВКА НА УЧИЛИЩНИТЕ ПСИХОЛОЗИ В ТАЗИ ПОСОКА И ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ С ЦЕЛ ПРЕВЕНЦИЯ

Заповед на Министъра Механизъм Механизъм – схеми Информационни материали Декларация за конфиденциалност – Приложение 11 Декларация за информирано съгласие Структури, функционални задължения на...

Преминаване към обучение в електронна среда (ОРЕС)

Уважаеми ученици и родители, от 29.01.2024 г. до 02.02.2024 г. /вкл./ със Заповед РД09-205/26.01.2024 г. на министъра на образованието и науката учениците от ОУ “Христо Смирненски“‘, гр. Раковски ще се обучават от разстояние в електронна среда.За...