Изберете страница

Общински кръг на олимпиадата по математика

Уважаеми ученици и родители, информираме Ви, че общинския кръг на олимпиадата по математика ще се проведе, както следва:- за учениците от V и VI клас се ще се проведе на 08.12.2022 г. от 14:00 ч. в сградата на училището.- за учениците от IV и VII клас се ще се проведе...

13 ноември – Световен ден на добротата

Скъпи ученици, на 13.11. се отбелязва Световен ден на добротата. В тази връзка отправяме предизвикателство към Вас да изпълните 30 добри дела по следния списък и заснемете всяко от тях. На 14.11. ще публикуваме снимките с Вашите добри дела в сайта на училището. За...

Родителски срещи

Уважаеми родители, родителските срещи ще се проведат както следва:- за начален етап – 18.10. от 17.30 ч.- за прогимназиален етап – 19.10. от 17.30 ч.

Съобщение

Уважаеми ученици и родители, информираме Ви, че на 30.09. ще бъде отбелязан патронния празник на училището с тържество, което ще започне от 8:30 ч. Всички ученици да бъдат в училище в 8:15 ч. След тържеството ще бъде отбелязан Европейски ден на спорта, като учениците...

График на поправителните изпити – септемврийска сесия

График за провеждане на изпитите от септемврийската поправителна сесия за учениците от дневна форма на обучение График за провеждане на изпитите от септемврийската поправителна сесия за учениците от самостоятелна форма на...