Изберете страница

График на поправителните изпити – септемврийска сесия

График за провеждане на изпитите от септемврийската поправителна сесия за учениците от дневна форма на обучение График за провеждане на изпитите от септемврийската поправителна сесия за учениците от самостоятелна форма на...