Изберете страница

CAPs – Children As Philosophers

Втора транснационална среща на координаторите в гр. Кам, Германия

В периода 24.-27.09.2018 г. се проведе среща между координаторите на проекта от  всички партньорски училища в сградата на VHS Cham – една от водещите институции за образование на възрастни.
Същите представиха презентации за свършената работа през първата година на проекта. Кооринаторът на проекта Емилия Куаранта представи основните пропуски при описване на добри практики при преподаване на философски умения на учениците и обощения им доклад и представи модел, по който да се коригират и качат обратно в платформата на проекта. Беше представен и работен вариант на вестника, който ще трябва да бъде издаден през втората година на проекта. Беше представен и плана за работа през втората година на проекта, бяха определени основните отговорници и сроковете за изпълнение на дейностите. Беше обсъден и предстоящия ученически обмен на ученици в България през юни 2019 г. и дейностите, които да се реализират тогава.