Изберете страница

CAPs – Children As Philosophers

Съвместно обучение на персонала в Швеция

Деяна Пейкова и Анета Марина взеха участие в съвместно обучение на персонала в град Лидшьопинг, Швеция от 24.02. до 28.02. В рамките на два дни беше проведено обучение от FRIEDNS  – организация в Швеция, която работи срещу тормоза на децата в училище и извън него. На учителите бяха представени добри практики в игрова форма, които самите са приложат в класната стая след завърщането си след тренинга. Беше посетено училището на шведския партьор – Stiftelsen Önums friskola. Бяха представени добри практики за обучение извън класната стая и организация на училищния двор във връзка с това обучение.