Изберете страница

Преминаване в обучение от електронна среда от разстояние (ОРЕС) за всички ученици

Уважаеми ученици, родители и учители,от 08.11.2021 г. /понеделник/ се преустановяват присъствените учебни занятия. Часовете в ОРЕС са с продължителност 20 минути за начален етап и 30 минути за прогимназиален етап при следния график: В заповед 9105-382/05.11.2021 г. на...