Изберете страница

CAPs – Children As Philosophers

От 02.06 до 08.06. ОУ „Христо Смирненски“ е домакин на 14 ученици и 8 учители от Великобритания, Швеция и Румъния в рамките на проекта „CAPs- Children as philosophers“, съфинансиран по програма „Еразъм +“ на ЕС. В продължение на цяла седмица учениците от Европа ще бъдат ангажирани в училищни дейности, които да опознаят по-отблизо българската образователна система и училищен живот.
Повече снимки:
Ден 1: тук
Ден 3: тук
Ден 4: тук