Изберете страница

Важно съобщение за преминаване в обучение в електронна среда от разстояние

Уважаеми родители и ученици,съгласно заповед на Министъра на образованието № РД09-3457/ 26.11.2020 г. обучението на учениците ще се осъществява от разстояние в електронна среда до 21.12.2020 г.Обучението ще бъде синхронно чрез платформата Microsoft Teams като за всеки...

Важно съобщение относно преминаване в обучение в електронна среда от разстояние

Във връзка с получено предписание от РЗИ гр. Пловдив с вх. № 195/13.11.2020 г. учениците от прогимназиален етап и учениците от IV „а“ клас и IV „б“ клас преминават в обучение от разстояние в електронна среда от 16.11.2020 г. до клиничното...