Изберете страница

Преминаване към обучение в електронна среда (ОРЕС)

Уважаеми ученици и родители, от 29.01.2024 г. до 02.02.2024 г. /вкл./ със Заповед РД09-205/26.01.2024 г. на министъра на образованието и науката учениците от ОУ “Христо Смирненски“‘, гр. Раковски ще се обучават от разстояние в електронна среда.За...

Резултати от събеседвания

Класиране за свободно място „Учител в група ЦОУД“, начален етап: Класиран кандидат: Моника В.Б. Одобреният кандидат да се яви на 07.09.2023 г. при зам.-директор АСД за подписване на трудов договор. С благодарност към всички проявили интерес да бъдат част...