Изберете страница

Преминаване в обучение от електронна среда от разстояние (ОРЕС) за всички ученици

Уважаеми ученици, родители и учители,от 08.11.2021 г. /понеделник/ се преустановяват присъствените учебни занятия. Часовете в ОРЕС са с продължителност 20 минути за начален етап и 30 минути за прогимназиален етап при следния график: В заповед 9105-382/05.11.2021 г. на...

Информация за организацията на първия учебен ден

Уважаеми ученици и родители, очаква ни поредната различна и трудна учебна година. Целият колектив на ОУ „Христо Смирненски“ ще положи максимални усилия, за да няма струпване на учениците на входа, по коридорите или в двора на училището, където са създадени...

Родителска среща – V клас

Уважаеми родители, на 9 септември от 17,30 часа ще се проведе среща с родителите на учениците от V клас в двора в ОУ „Христо Смирненски“ при спазване на всички противоепидемични...