Изберете страница

„Победи насилието“

По инициатива на на ЦОП „Светулка“ и община Раковски на 27.02. посрещаме Кубрат Пулев в училище от 11 часа.Очакваме всички ученици с униформа в...

МЕХАНИЗЪМ ЗА ДЕЙСТВИЕ И АЛГОРИТЪМ КЪМ НЕГО В СЛУЧАИ НА УСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И УПОТРЕБА НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА В УЧИЛИЩЕ, ДЕЙНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПОДГОТОВКА НА УЧИЛИЩНИТЕ ПСИХОЛОЗИ В ТАЗИ ПОСОКА И ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ С ЦЕЛ ПРЕВЕНЦИЯ

Заповед на Министъра Механизъм Механизъм – схеми Информационни материали Декларация за конфиденциалност – Приложение 11 Декларация за информирано съгласие Структури, функционални задължения на...

Преминаване към обучение в електронна среда (ОРЕС)

Уважаеми ученици и родители, от 29.01.2024 г. до 02.02.2024 г. /вкл./ със Заповед РД09-205/26.01.2024 г. на министъра на образованието и науката учениците от ОУ “Христо Смирненски“‘, гр. Раковски ще се обучават от разстояние в електронна среда.За...