Изберете страница

Уважаеми колеги, родители и ученици,
настоящата анкета се провежда с цел проучване мнението Ви относно Национална програма “Без свободен час в училище”

За целта е необходимо в срок до 10.04.2017 г. да се попълнят съответните линкове:

Благодарим за съдействието!