Изберете страница

Wi-Mi

Уебсайт на проекта: https://wimiproject.eu/

Wi-Mi иска да насърчи виртуалното сътрудничество, съвместната работа и комуникационна култура сред ученици, учители, училища, асоциации за борба с изменението на климата. Освен това по време на Wi-Mi ще бъдат създадени смесени/хибридни материали за обучение, преподаване и обучение и дигитални инструменти за разработване на STEAM, дигитална и зелена среда за внедряване на най-добрите практики в областта на изменението на климата. Чрез дигитални инструменти, образователни ресурси с отворен достъп и обществени научни проекти (разработени от ученици) Wi-Mi иска да накара училищата да осъзнаят какво е необходимо, за да подобрят своето дигитално гражданство и екосистема, за да предприемат действия срещу изменението на климата.

Продължителност: 01/09/2022 -31/05/2025 (33 месеца)

Общи цели:

1) Борба срещу изменението на климата чрез подхода STEAM и CSP;

2) Да насърчи виртуалното сътрудничество и комуникационна култура сред ученици, учители, училища, асоциации;

3) Да ангажира учениците в научни практики като провеждане на изследвания, класифициране, измерване, прогнозиране, системно мислене и критично мислене, докато изграждат знания за изменението на климата;

4) Да се създадат смесени/хибридни материали за преподаване и обучение и дигитални инструменти;