Изберете страница
Одобрен е нов проект по програма „Еразъм +“

Одобрен е нов проект по програма „Еразъм +“

Европейските измерения на образованието отново отварят врати пред учителите от ОУ „Христо Смирненски“. Проектът „Интегриране на иновативни дигитални технологии в учебния процес“ към ЦРЧР  получи финансиране в размер на 14 870 евро  и учители ще...