Изберете страница

STEM в класната стая

УЕБСАЙТ НА ПРОЕКТА: https://deyanapeykova.wixsite.com/stem

Проектът се реализира по програма Еразъм + КД1: Образователна мобилност за граждани на стойност 6790 евро и е  финансиран от Център за развитие на човешките ресурси, съфинансиран от програма „Еразъм +“ на Европейския съюз.

Основни цели на проекта:

  • – Внедряване на иновативни европейски модели за обучение в училище чрез методите на науката, технологиите, инженерството и математиката чрез които да се развият ключови компетентности на учениците в STEM-дисциплините, необходими за бъдещата им реализация в 21 век – Усъвършенстване на педагогическите умения на учителите чрез обучение в новаторски и ефективни педагогически техники за създаване на образователни сценарии чрез STEMобучение – Трансформиране на традиционната класна стая и превръщането й в интерактивна приобщаваща учебна среда базирана на STEM проектно-базирано обучение и мултидисциплинарен подход – Издигане престижа на училището в Европейския съюз и утвърждаването му като институция, осигуряваща качествено европейско образование