Изберете страница

Ученическо творчество

Азбучна книжка на учениците от 1.а клас
Линк


Приказка безкрай на учениците от 2. б клас

БЪРКАНА ПРИКАЗКА
Всеки ученик е получил част от Объркана приказка, частите за всяко дете са различни, от различни приказки, различни герои.

След като получат приказката, учениците четат толкова, колкото е необходимо, за да разберат за какво се говори и кои са героите.

Обмислят как ще продължите приказката, всеки има право на избор, така както желае ще напише по няколко изречения. Може да са както преди, така и след текста, който са получили. Целта е децата да помислят и да направят малка част от приказка, написана лично от тях.

Всеки ученик представи своята приказка пред всички.  Работейки, всеки мисли и опитва, кое изречение ще използва, кое ще е най-подходящо, като не забравя изискванията за изреченията, главна буква, препинателни знаци, думи подредени по смисъл.

ЛИНК КЪМ ОБЪРКАНА ПРИКАЗКА 🙂 

Приказка безкрай….pdf – Google Диск

ОНЛАЙН СРЕЩА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРИКАЗКИТЕ


Коледни книжки на учениците от 3. клас

Made with Padlet