Изберете страница

ОУ „Христо Смирненски“ е одобрено за участие в обучителната програма за деца „Киберскаут“ на Националният Център за безопасен интернет. Учениците от V клас ще се запознаят в рамките на два дни с най-често срещаните опасности в интернет, начините за тяхното предотвратяване, а също така как да предадат получените знания на своите връстници. Взелите участие ученици получават сертификат за преминато обучение и имат възможност да участват в състезание с другите обучени техни връстници от други населени места и училища в подготвяне и провеждане на дейности за други ученици.
https://safenet.bg/