Изберете страница

#MicrosoftConnectingPeople #MicrosoftInnovativeSchool

Днес ученици от VI и VII клас участваха в провеждането на международен урок „Crossing the borders with Microsoft Teams“ в платформата TEAMS на Microsoft на тема „My country“. Бяха представени училища от Казахстан, Латвия, Косово, Азърбайджан и Грузия. В урока взеха участие общо над 100 ученици и учители. Чрез участието си показахме как технологиите помагат на учители и ученици да свържат класните стаи, да научат нови неща за държавите и училищата, да подобрят езиковите си умения. Нашите презентатори бяха Иван Луков, Симона Андонова, Магдалена Говедарова, Владислава Зайкова, Виктория Добревска, Ивайла Балабанска, Теодора Пендова, а слушатели на урока – ученици от VI и VII клас, учители, директор, образователни специалисти на Microsoft. Учениците получиха заслужени похвали от другите участници. #MIEExpert#Teams#Microsoft