Изберете страница

Ръководството на ОУ “Христо Смирненски“ гр. Раковски съобщава на родителите на I клас, че родителската среща ще се проведе на 09.09.2016г. /без учениците/ от 17.30 часа.
МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ:
– за начален курс – 12.09. от 09.00 ч.
– за прогимназия – 13.09 от 09.00 ч.