Изберете страница

Уважаеми ученици и родители,
информираме Ви, че на 30.09. ще бъде отбелязан патронния празник на училището с тържество, което ще започне от 8:30 ч. Всички ученици да бъдат в училище в 8:15 ч.
След тържеството ще бъде отбелязан Европейски ден на спорта, като учениците ще бъдат ангажирани в спортни игри според възрастта си.
03.10.2022 г. е неучебен ден за всички ученици във връзка с изпълнение на заповед № РД09-4657/23.09.2022 г. на министъра на образованието и науката.