Изберете страница

Дните 03.05., 04.05. и 06.05. са неучебни.
Учениците от 1-4 клас са на училище на 05.05. по досегашния ред.
Присъственият учебен процес на учениците от 5-ти до 7-ми клас ще се осъществява при спазването на графика:
а) на 5.05.2021 г. и 7.05.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5 клас.
б) от 10.05.2021 г. до 14.05.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5 и 6 клас.
в) от 17.05.2021 г. до 28.05.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 6 и 7 клас.