Изберете страница

ОУ „Христо Смирненски“ спечели проект на тема „Ключови компетентности в училището от 21 век“ към Център за развитие на човешките ресурси по програма „Еразъм +“, КД1: Образователна мобилност за граждане в размер на 22 635 евро. Проектът е класиран на ПЪРВО място от одобрените в страната. По време на проекта ще бъдат осъществени обучения на 4 учители в град Дъблин, Ирландия за интегриране на ключовите компетентности на 21 век във всекидневната работа на учителите. Част от ръководния екип на училището ще посети Хелзинки, Финландия, където ще има възможност за наблюдение на учебния процес в училища там и да интегрира придобитите знания в нашето училище. Предвидени са разговори с директори на училища за споделяне на опит за обучение в страна, доказала се в предлагане на качествено обучение.
Дейностите стартират още сега с посещение на курс във Флоренция на тема „Как да използваме таблети, образователни приложения и социалните медии в класната стая“.